SZIRÁNYI Ákos okl. közlekedésmérnök


Szakképzettségek és szakmai tevékenységek
(Utolsó szerkesztés: 2017.05.05.)


1. Szakképzettségek:
1979.: közlekedésmérnöki oklevél (116/1979.), Budapesti Műszaki Egyetem (címlap: »» , belső lap: »»)
1981.: nemzetközi közúti gépjárművezető (Hungarocamion NAV) »»
1990.: nemzetközi gépkocsivezető (1990.12.15., Közlekedési Főfelügyelet akvi szám: 22-1047/90.) »»
1992.: vámkezelő (OKJ 51343301) »»
2001.: emelőgép-ügyintéző (OKJ 53548301) »»
2001.: számítógép-kezelő/-használó (OKJ 33464101) (címlap: »», belső lap: »»)

2. Jelenlegi munkahely és beosztás
:
Szegedi Tudományegyetem TTIK Informatika Doktori Iskola, doktorandusz

3. Szakértői engedélyek/tevékenységek:
a) megnevezés: kamarai szakértő
...gazdasági ágak: TEÁOR 60, Szárazföldi (csővezetékes) szállítás
............................TEÁOR 63, Szállítást kiegészítő tevékenység
...szakterületek:
logisztika, anyaggazdálkodás
...kiemelt szakterület: kereskedelmi vállalati logisztika, szállítási logisztika
Engedélyt kiadó cég/intézet neve:
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Nyilvántartási szám: KSZ-2003-01/026
»»
Engedély érvényessége: visszavonásig

b) megnevezés: közúti szállítási, fuvarozási szakértő
A tevékenységet szabályozó kormányrendelet: 14/2010.(II.5.) Korm rendelet, 2. melléklet 26. szakterület
»»
NKH-nak bejelentve: 2011.04.14.
NKH visszaigazolása 2011.07.17-én: »»

c)
megnevezés: környezetvédelem a közlekedésben
A tevékenységet szabályozó kormányrendelet: 14/2010.(II.5.) Korm rendelet, 1. melléklet 2. szakterület
»»
Bejelentve a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarának: 2011.06.29.
Magyar Mérnöki Kamara igazolása: »»

d) megnevezés: közúti közlekedési forgalmi, tároló és fenntartó létesítmények technológiai tervezése és fenntartása
A tevékenységet szabályozó kormányrendelet: 14/2010.(II.5.) Korm rendelet, 1. melléklet 7. szakterület
»»
Bejelentve a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarának: 2011.06.29.
Magyar Mérnöki Kamara igazolása:
»»

e)
megnevezés: kamarai tanácsadó: »»
Szakterületek: közlekedés, logisztika,
logisztikai informatika, szoftverfejlesztés, honlap fejlesztés
Engedélyt kiadó cég/intézet neve:
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Kamarai Tanácsadói Hálózat kiadvány letöltése »»
Tudósítás a tanácsadói tevékenység megkezdéséről a Kamarai Futár 2013.07. havi számában:
címlap
»», cikk: »»

4. Korábbi szakmai vizsgaelnöki jogosultságok/tevékenységek:
a) szakmai vizsgaelnöki jogosultság/tevékenység az SzMM által kezelt alábbi szakképesítések vizsgáin, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzés esetén.
szakmacsoport: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
engedélyt kiadó cég/intézet:
Oktatási Minisztérium
engedély száma, kiadási dátuma: 36951/2004, 2004.10.29.
engedély kihirdetve: Oktatási Közlöny, 2005.01.20. (2005. évi 1. szám)
engedély érvényessége: 2009.10.30.

b) szakmai vizsgaelnöki jogosultság/tevékenység a KHEM által kezelt közlekedési/logisztikai szakképesítések vizsgáin.
engedélyt kiadó cég/intézet:
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
engedély száma: XI-1/29/1/2006, nyilvántartási szám: 231/2006
engedély dátuma: 2006.03.02.
engedély érvényessége: 2005.02.15. – 2011.02.14.

c) kamarai vizsgaelnöki tevékenység: regisztráció meghosszabbítva: 2012.04.19-én az OKISZ intézésével

5. Befejezett pályázati projektek:
- 2016-ban: Intézményi Doktoranduszi Tudományos Ösztöndíj a Szegedi Tudományegyetemen. Futamidő: 2016.09.01.-2017.02.28.
- 2015-ben: Szegedi Tudományegyetem Informatika Doktori Iskola Tehetség – 01-2015-004 tudományos ösztöndíj pályázat keretében: Ütemezési és pakolási eljárások elméleti vizsgálata, elemzésekhez algoritmusfejlesztés. Fókuszban a munkagépekkel és tömegáru szállító tehergépkocsikkal dolgozó cégek tevékenysége. Futamidő: 2015.10.01.-2015.11.15.
- 2013-ban:
A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0004 azonosító számú ,,Nemzeti kutatóközpont fejlett infokommunikációs technológiák kidolgozásara és piaci bevezetésére" pályázat
,,I. Logisztikai Rendszerek Információs Technológiája" alprojekt
,,I.1 Felhő alapú ellátási lánc menedzsment döntéstámogató rendszer kidolgozása" témában végzett feladatok:
Felhő alapú logisztikai rendszerekkel szemben támasztott elvárások gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából. Jogszabályi (Mugyar, EU) kötelezettségek, adatok, nyilvántartások, kimutatások, elemzések, szervezési, tervezési és optimalizálási igények feltérképezése és dokumentálása, rendszertervszerűen. Benne:
Excel makró készítési feladatok. Projektgazda és megbízó: Pannon Egyetem (Veszprém).
- 2013-ban: A Regionális Fejlesztési Operatív Programok (ROP) keretében benyújtott 5 db "Közösségi közlekedés fejlesztése" tárgyú pályázat esetében a pályázat értékelő szakértői feladatok ellátása (az igényelt támogatási összegek összesen: ~1.422 mFt)
- 2012-ben: EasyWay II. "A2.2.1." számú "Határon átnyúló TMP, a szomszédos CONNECT partnerek bevonásával, DATEX II. alapú adatcserével". Rész-projekt megvalósító: Állami Autópályakezelő Zrt., megbízó: Hétpont Kft.; közlekedésmérnöki feladatok.
- 2012-ben: A Regionális Fejlesztési Operatív Programok (ROP) keretében benyújtott 3 db "Közösségi közlekedés fejlesztése" tárgyú pályázat esetében a pályázat értékelő szakértői feladatok ellátása (az igényelt támogatási összegek összesen: ~1.186 mFt)
- 2011/2012-ben: Mátra Volán Zrt. ÉMOP-5.1.2-09-2009-0008 kódszámú, „Közösségi Közlekedés fejlesztése a Gyöngyösi és Hevesi Kistérségben” című pályázatánál logisztikai informatikai szakértői (ellenőrző) feladatok.
- 2011-ben: A felnőttképzésben alkalmazható tananyag fejlesztési – rendszerezési módszertan. Szakértői tanulmány a TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0012 „MESTEREMBER – Az elméleti és gyakorlati szakképzés fejlesztése az alapítványok és gazdálkodó szervezetek együttműködésében”
pályázat keretében.
- 2011-ben: Tanácsadói – szakértői részfeladatok a Flavia projektben, a Magyar Logisztikai Egyesület megbízásából ( http://mle.hu/kezdooldal , http://www.flavia-online.de/ )
- 2011-ben: Magyarország-Szerbia IPA Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013; azonosítószám: HU-SRB/0901/221/101 - logisztikai tanácsadói és blogszerkesztői feladatok
- 2011-ben: GOP-1.3.1/B-2008. pályázatban logisztikai tanácsadói feladatok. Cím: Többcélú moduláris műholdas követő, optimalizáló, tervező és felügyeleti rendszer.
- 2008/2009-ben: GOP -2.1.1-08/B-2008-0172; A Food-Export Kft. Dunamenti Logisztikai Központjának kapacítás-optimalizálása, hatékonyságának növelése a környezetvédelem, energiatakarékosság terén, eszköz-, ingatlan- és szellemi tőke beruházás segítségével. Logisztikai tanácsadói feladatok.
- 2005-ben: Forrás: Projekt Előkészítő Alap II. /Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács. Szekszárdi Logisztikai Központ Megvalósíthatósági Tanulmánya/ 2005
Megrendelő: Szekszárd Megyei Jogú Város
Tanulmányt készítette: Szekszárd Térségi Fejlesztési Ügynökség Kht - külső logisztikai szakértői feladatok.
- 2003-ban:Elméleti és gyakorlati tananyag kidolgozása az Ellátási lánc menedzsment - globális logisztika című Phare HU 008-02-01-0066 pályázat keretében. Projektvezető: Miskolci Egyetem, dr. Illés Béla tanszékvezető egyetemi docens. A tantárgy címe: Kereskedelmi vállalatok logisztikája (elmélet és gyakorlat). http://www.alt.uni-miskolc.hu

6. Befejezett egyéb projektek:
- 2016-ban:
Nemzetközi és belföldi fuvarozó járatelszámolási rendszerének áthelyezése a felhőbe. Forgalmi és kereskedelmi adatok, költségek elszámolása (üzemanyag, napidíj [belföldi és külföldi]), teljesítményi- bevételi- és költségfajlagok, járati összesítő adatok, havi-évi átlagok, összesítő fajlagok stb.
- 2015-ben: A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ területén megvalósítandó épületfelújítások logisztikai vonatkozásai. A felújítások során egy egységben költöztethető funkcionális egységek számbavétele. Szoftver készítése a mindenkori állapot átláthatósága és a költöztetések “lekövetése”, menedzselése céljára. Javaslattétel a felújítás lebonyolításának koncepciójára.
Feladatvégzés a
Szegedi Akadémia Bizottság, Műszaki Szakbizottság, "TIOP Logisztikai Munkabizottság" tagjaként.
- 2014-ben: Folyamatosan változó környezetben (egyidejűleg több helyszínen és több projektben) tehergépkocsikkal és munkagépekkel tevékenykedő útépítő és bányászati cég tervezhető gépigényeinek operatív nyilvántartása, a gépigények összesítése. A team munkát támogató felhő alapú célszoftver készítése. Cél: a cég erőforrásainak célszerű elosztása és a szükséges alvállalkozói kapacitások időben való megtervezése.
- 2014-ben: Tehergépkocsikat és munkagépeket foglalkoztató útépítő és bányászati cég művezetői jelentéseiből a logisztikai vonatkozású információk kinyerése, feldolgozása és az információk további hasznosítása. Célszoftver készítés.
- 2013-ban: Vállalati tehergépkocsi- és munkagéppark (idővel ill. használattal arányos) önköltségszámítási módszerének fejlesztése.
- 2013-ban: Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj ( útdíj , e-útdíj ) mértékét és alkalmazását részletesen elemző szoftver készítése.
Lásd: http://utdij-elemzo.inf.hu .
- 2013-ban: Egy nemzetközi fuvarozó részére a gépkocsivezetők munkaidő nyilvántartó szoftverének elkészítése, a tachográf adatok stb. alapján, az új jogszabályi előírások figyelembevételével.
- 2012-ben: Különböző megbízóktól MS Excel file-ban érkező fuvaradatok - feladatok egységes (konszolidált) formátumba szervezését megoldó számolótábla és adatbázis alkalmazás készítése. Logisztikai - informatika tanácsadás.
Megbízó: Rácz Lajos fuvarozó, Szeged.
- 2010/2011-ben: Egy nemzetközi szállítmányozó és egyben fuvarozó részére komplett fuvarnyilvántartási, üzemanyagnorma és napidíjkezelő rendszer készítése.

- 2007-ben: Duna térségi Kohézió I. EU interregionális Nemzetközi Tudományos Konferencián előadás tartása, előzőleg felmérés készítése a bajai logisztikai központ működésével kapcsolatban. Az előadás címe: „A bajai kikötő és logisztikai központ adottságai, jelene és jövője – II. rész”

7. Jelenlegi projektek:
- Közúti járattervező, terítőautós (pl. slepptúrás), valamint mobil bizonylatkészítő és nyilvántartó rendszerek alkalmazásában tanácsadói és üzletkötői feladatok.
-
Folyamatosan változó környezetben (egyidejűleg több helyszínen és több projektben) munkagépekkel, tehergépkocsikkal tevékenykedő építőipari, szerelőipari, generálkivitelező, bányászati cégek tervezhető gépkapacitásának lekötése, nyilvántartása, a gépek vezénylése.

8. Otatási tevékenység:
- 2017-ben: Logisztika speciál kollégium a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán egyetemi hallgatók részére.
- 2017-ben: e-logisztika tanítása a kecskeméti Pallasz Athéné Egyetem szakmérnök képzésében.
- 2017-ben: Szegedi Tudományegyetemen a Műszaki menedzser BSc hallgatók részére a “Vállalati információs rendszerek” tantárgy keretében a VállalatNavigátor ügyfélkapcsolat menedzsment (CRM) szoftver bemutatása. Félévi feladat kiadása és értékelése.
- 2016-ban: Logisztika speciál kollégium a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán egyetemi hallgatók részére.
- 2016-ban: Szegedi Tudományegyetem
en a Műszaki menedzser BSc hallgatók részére a “Vállalati információs rendszerek” tantárgy keretében a VállalatNavigátor ügyfélkapcsolat menedzsment (CRM) szoftver bemutatása. Félévi feladat kiadása és értékelése.
- 2015-ben: Szegedi Tudományegyetem a Juhász Gyula Pedagógusképző Karán a gazdaságinformatikus fsz hallgatók részére a VállalatNavigátor ügyfélkapcsolat menedzsment (CRM) szoftver bemutatása. Félévi feladat kiadása és értékelése.
- 2004-2010. időszakban:
a) A logisztikai képzés beindítása, bevezetése a bajai Eötvös József Főiskolán. Tantervi hálók kialakítása, félévi tanulmányi- és vizsgakövetelmények kialakítása, a logisztikai műszaki menedzserasszisztens OKJ-s felsőfokú szakképzés képzési programjának kidolgozása, képzésvezetői feladatok ellátása.
Logisztikai tantárgyak oktatása a következő szakokon: Vállalkozásszervező szak nappali és levelező tagozat, Gazdálkodás és menedzsment szak Logisztika szakirány nappali és levelező tagozat, Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzési szak nappali és levelező tagozat, Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzési szak nappali és levelező tagozat.
Oktatott tantárgyak: logisztikai alapismeretek, raktározás és csomagolás, logisztikai informatika, az anyagbeszerző munkakör követelményei, a beszerzés és értékesítés előkészítése – megszervezése, a logisztikai ügyintéző speciális feladatai, e-logisztikai feladatok, áruterítés, ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek, szakdolgozatkészítések témavezetése – konzultációja, szakdolgozatok bírálata.
A oktatási tevékenységet a http://www.ejf-logisztika.inf.hu oldal részletezi.
b) Logisztikai tárgyak oktatása a Magyar Logisztikai Egyesület
megbízásából a Felsőfokú logisztikai menedzser képzésben. (Az egyesületi tevékenység egy része megtekinthető a http://www.mle.hu és a http://mleszeged.blogspot.com honlapon illetve blogon.)
- 2001-2005. időszakban: Logisztikai ügyintéző OKJ-s képzésben logisztikai tantárgyak oktatása több iskolában (Öveges Képző (Kecskemét), Kecskeméti Főiskola, FIT Számítástechnikai Kft. (Baja), Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola (Bajára kihelyezett képzés)

9. Szakmai szervezeti tevékenység:
a) Magyar Logisztikai Egyesület,
Dél-Alföldi Regionális Szervezet bajai területi képviselete,
Szegedi régió blogkezelői feladatok
internet: http://mleszeged.blogspot.com
e-mail: mle.baja@gmail.com
Bemutatkozás a Magyar Logisztikai Egyesület honlapján:
»» Szirányi Ákos (frissítés alatt)
b) Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara: tag és szakértő
c) ITS Hungary Egyesület: az egyéni tag
d) Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: tag és kamarai tanácsadó (közlekedés, logisztika, logisztikai informatika, szoftverfejlesztés, honlap fejlesztés).
Az Informatikai, Távközlési és Logisztikai Klub
társ-vezetője »»

10. Nyelvismeret:
Német nyelvből középfokú (B2), szóbeli (A) típusú nyelvvizsga (belső lap: »»
)
Német nyelvből gazdálkodási menedzsment szaknyelvi (”Zöld Út”) középfokú (B2), komplex nyelvvizsga (címlap: »» , belső lap: »»)

11. Regisztrált továbbképzések és vizsgáik:
- 2006.03.31.: A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál szakmai vizsgaelnöki továbbképzés a 31/2004.(XI.13.) OM rendelet (
»») előírása alapján. »»
- 2007.11.05.: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál tájékoztató a kamarai vizsgabizottsági tagoknak
»»
- 2008.02.19.: Kötelező továbbképzés a Mérnöki Kamara szakértői számára a 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet (»») előírása alapján. Általános modul, 6 óra.
»»
- 2008.04.15.: Az NSzFI által szervezett szakmai vizsgaelnöki továbbképzés a 31/2004.(XI.13.) OM rendelet (
»») előírása alapján. »»
- 2008.06.17.: Kötelező továbbképzés a Mérnöki Kamara szakértői számára a 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet (»») előírása alapján. Szakmai modul KT-10/14-2007 (Közlekedési modul, törzsszám: KT-10-2007; sorszám: 0643/2008) »»
- 2008.09.9-10.: “Életközeli pedagógiák” c. disszeminációs továbbképzés a bajai Eötvös József Főiskolán, a főiskola HEFOP 3.3.3.-08/1.-2008-06-0003/1.0 pályázati projektje kapcsán
- 2008.10.22. és 2009.11.04. Agrárlogisztikai szaktanácsadói éves továbbképzés és vizsga (címlap: »»
, belső lap: »» )
- 2008.12.09. Agrárlogisztikai szaktanácsadói alapvizsga (címlap: »»
, belső lap: »» )
- 2008. (pontos dátum utólagos tisztázás alatt) Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál tájékoztató a vizsgabizottsági tagoknak (címlap: »»
, belső lap: »» )
- 2009.04.20.
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál tájékoztató a vizsgabizottsági tagoknak »»
- 2010.08.06. és 2010.09.03. 2*4 órás tanfolyam a MiniCRM Bt. ügyfélkapcsolat menedzsment (CRM) szoftver használatának elsajátításához (
»» )
- 2011.04.05.:
Közlekedési szakmai bemutató Szegeden. Szervezők: Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara Közlekedési Szakcsoportja és a KTE Bács-Kiskun megyei szervezete. 1,5 kreditpont. »»
- 2011.09.22..: A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Hírközlési és informatikai Szakcsoportja szervezésében 2 kreditpontos továbbképzés “A hálózatos tervezés kérdései” címmel ( »»
)
- 2011.10.06.: A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara szervezésében 2 kreditpontos továbbképzés “Ipari építés szakmai konferenciasorozat – Csarnokmegoldások 2011” címmel ( »» )
- 2011.10.26.: A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara szervezésében 1,5 kreditpontos továbbképzés “Harmonizált energetikai rendszerek tervezése” címmel (»»)
- 2011.12.13-14.: A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. szervezésében 2 napos, 4 kreditpontos továbbképzés “Korszerű projektmenedzsment” címmel ( »» )
- 2014.10.15. Kötelező továbbképzés a Mérnöki Kamara szakértői számára a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet ( »» ) előírása alapján. ( »» ). A rendezvény előadásainak témái: Fenntartható utak, önmagukat magyarázó utak ( »» )
»»
12. Publikációk
Folyóirat publikációk: matarka.hu honlapon a “Szirányi Ákos” névre keresve
Összes publikáció a Magyar Tudományos Művek Tárában: »»

13. Előadások szakmai programokon
- 2017.04.27. Előadás a “Logisztika napja” rendezvénysorozat keretében rendezett, “Logisztika a Dél-Alföldön” c. konferencián.
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásrhely
Előadás címe: Az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos GINOP pályázatok logisztikus szemmel.
Az előadás abstractja a „LOGISZTIKA A DÉL-ALFÖLDÖN című regionális konferencia előadásainak összefoglalói” c. elektronikus kiadványban is hamarosan meg fog jelenni az SZTE Mezőgazdasági Kar honlapján.
- 2016.04.21. Előadás a “Logisztika napja” rendezvénysorozat keretében rendezett, “Logisztika a Dél-Alföldön” c. konferencián.
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásrhely
Előadás címe: Logisztikai információk – irány a felhő, de hogyan?
Az előadás rövid kivonata a
LOGISZTIKA A DÉL-ALFÖLDÖN című regionális konferencia előadásainak összefoglalói” c. elektronikus kiadványban is megjelent pl. az SZTE Mezőgazdasági Kar honlapján is. »»
- 2015.11.27. Előadás Szegeden a XVII. Nemzetközi Közlekedési Konferencián.
Szervező: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az Enterprise Europw Network regionális irodája, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a KTI Közlekedéstudományi Intézet támogatásával.
Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szeged.
Előadás címe: Folyamatosan változó környezetben munkagépekkel és tehergépkocsikkal dolgozó cégek tevékenységének felhő alapú informatikai támogatása.
Program és prezentáció:
»»
- 2015.05.20. Előadás Szegeden az Építő-KITT klasztertalálkozón.
Helyszín: Baustudium Kft. (Délép Ipari Park), Szeged, Dorozsmai út 35. »»
Előadás címe: Építőipari cégek tervezhető gépkapacitásának lekötése, nyilvántartása, a gépek vezénylése.
Prezentáció: »»
- 2015.04.16. Előadás a “Logisztika napja” rendezvénysorozat keretében rendezett, “Logisztika a Dél-Alföldön” c. konferencián.
Helyszín: SZTE Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásrhely
»»
Előadás címe: Folyamatosan változó környezetben (egyidejűleg több helyszínen és több projektben) tehergépkocsikkal és munkagépekkel tevékenykedő építőipari és bányászati cégek tervezhető gépigényeinek nyilvántartása, a gépek vezénylése.
Egy célszoftver bemutatása. »»
- 2015.03.24.: Informatikai, Távközlési és Logisztikai Klub, Klubnap. Rendező: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szeged.
Előadás címe:
Folyamatosan változó környezetben (egyidejűleg több helyszínen és több projektben) munkagépekkel, tehergépkocsikkal tevékenykedő építőipari, szerelőipari, generálkivitelező, bányászati cégek tervezhető gépkapacitásának lekötése, nyilvántartása, a gépek vezénylése. Célszoftver bemutatása. (A prezentációs anyag a Kamara honlapján feltöltés alatt.)
- 2014.11.14.: "A ma tudománya a jövő vidékéért" konferencia. Helyszín: SZTE Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásárhely. Rendezők: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottsága, Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportja, Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara.
Előadás címe: A CsMKIK - MLE Informatikai, Távközlési és Logisztikai Klub szakmai feladatai és küldetése
- 2014.09.16.: Informatikai, Távközlési és Logisztikai Klub, Klubnap. Rendező: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szeged.
Előadás címe: A korábbi - intelligens közlekedéssel kapcsolatos - pályázatok szakmai elbírálási szempontjai »»
- 2013.10.30.: E-údíj benchmark konferencia, Budapest.
Rendező: Magyar Logisztikai Egyesület. Előadás címe: Fuvarozók és szállítmányozók e-útdíj elszámolási módszerei részrakományok, gyűjtős tételek esetén »»
- 2007.07.4-5.: “Duna térségi kohézió” c. I. EU Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferencia. Rendező: Dunaújvárosi Főiskola.
Előadás címe: A bajai kikötő és logisztikai szolgáltató központ adottságai, jelene és jövője, II. rész. Az előadás és a konferenciáról kiadott könyvben közölt publikáció saját előzetes felmérés alapján készült.

14. Honlapok-blogok (ABC sorrendben):
http://ejf-logisztika.inf.hu
(A logisztika oktatása az EJF-en, a tevékenységemhez kapcsolódóan, a 2010.12.31-i állapot szerint lezárva)
http://lis.hu (saját honlap)
http://logisztika.blogspot.com (saját logisztikai blog)
http://mleszeged.blogspot.com (MLE szegedi regionális igazgatóság blogja)

15. Néhány gondolatébresztő közlekedési, logisztikai "kulcsszó" a partnereim részére:
közlekedés, intelligens közlekedés, SMART CITY, közúti forgalomszámlálás, közúti forgalomelemzés, beszerzés, raktározás, készletgazdálkodás, termelés, szállítás, fuvarozás, szállítmányozás, értékesítés, disztribúció, ügyvitel / irányítás, áru, árumennyiségek, határidők, távolságok, címek, koordináták, átbocsátó képességek, kapacitások (pl. raktárak, gyártósorok, járművek) kihasználása, optimalizálás időre vagy költségre, informatikai fejlesztések, on-line team-munka.
GOP-2011-3.2.1 - Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése
GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
--
O -- »»